2 thoughts on “snowball tree …

  1. gergana

    Чудесна мозайка, Ники! Харесват ми цветовете и дълбочината, която изпълва кадъра.

  2. LeeAnn

    Ники, тези цветя боцкат ли?

    Много са нежни, но това беличкото по края ми прилича на бодличка 🙂

Leave a Reply