2 thoughts on “Алхимикът

  1. Nick Angelow

    Ей, много добра находка. Поздравления. Къде ги намери тези неща? В някоя розоварна?

  2. mode Post author

    Не, не е розоварна. Това е възпроизведена алхимическа лаборатория в “Дойче мюзеум” в Мюнхен.

Leave a Reply