2 thoughts on “Света София отвътре #1

  1. turin

    Тя всъщност не е ли джамия? Един храм, след като бъде иницииран за друга религия, вече не е християнски… Поне до повторното християнско освещаване. Аз тъй мисля, де 😉 Пък и не че има голямо значение 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published.