2 thoughts on “Time

  1. gf

    Къде е този часовник? Напомня ми на нещо, но не съм сигурен. Химическия факултет, ФМИ?

  2. peterst Post author

    Часовникът от снимката се намира в Габрово, близо до Априловската гимназия, но приликата може би датира от архитектурата на времето, когато са строени тези сгради, независимо че са в различни части на България.

Leave a Reply