2 thoughts on “barbed

  1. Типично българска картина – дървото, телената жица, величествената планина.
    А и контрастът, крайностите в различията вече отдавна са “типично българска картина”.
    В случая: “парцелът”, ограден с плет, който всеки момент може да падне и в далечината “имотът”, ограден с висока, непроницаема ограда. (без значение дали имотът е частен, или не)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *