Fly Away

Полет от София до Цюрих, Швейцария на 12 април 2006, в късен следобед. Снимките не са редактирани.

Sofia is so small


Between The Clouds I
Between The Clouds II
Rough Skies
Empty Skies
Bright Skies III
Flying High
Underneath The Clouds I
Underneath The Clouds II
Underneath The Clouds III
On The Land Again

Leave a Reply