1 thought on “Залез над Търново

  1. turin

    Харесвам такива залези – всъщност нещо ми напомнят за теорията за черните дупки; сякаш слънцето пропада към сингуларност и “с последни сили” праща малко лъчи 😉 С тази експозиция е идеално – засилва ми още повече това сингуларно” усещане 😉

Leave a Reply