Admin news: Малки промени

Във връзка с наложителната вече промяна на софтуера изпод UrbanStyle.org в идните няколко минути до около час ще има моментни сривове в достъпността на сайта. След приключване на подготовката за миграция сайтът ще бъде достъпен отново в стария си вид, като ще бъде активирано автоматично пренасочване.

Самата миграция ще бъде обявена допълнително.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *