All posts by roam

Кочинка – добре охранявана (или охранена? ;)

Витрина на магазин на пъпа на София…

Men’s Sty

Сега… изобщо няма да коментирам граматическата конструкция “Men’s Style”, ама как умело са изяли последните две букви и са го превърнали в кочинка… :) За справка – и друга част от витрината с пълния надпис.

Lupus?

lupus.jpg
Нейде из общежитията на Студентски град…

(и да, принципно би трябвало да бъде “homini”, но… има ли значение? :) )