4 thoughts on “Ния

  1. атака на портретите :)
    само крачката горе пречат малко. добър портрет си уловил!

  2. Нямаше начин… трябваше да се хване момента – никакво време за режисиране или композиция… Стреляш или губиш… ;-)

  3. Много изразителен поглед, почти ми се насълзиха очите :)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *