2 thoughts on “Без цвят

  1. Харесвам :) Страхотни погледи. Като знам как трудно се виждат такива кадри и как бързо трябва да се “открадват” от ситуацията… Много приятна серия снимки пускаш, поздрави!

  2. Благодаря! Винаги е приятно да се чуят доби думи.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *