2 thoughts on “Алхимикът

  1. Ей, много добра находка. Поздравления. Къде ги намери тези неща? В някоя розоварна?

  2. Не, не е розоварна. Това е възпроизведена алхимическа лаборатория в “Дойче мюзеум” в Мюнхен.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *