2 thoughts on “Мъдрост

  1. turin

    Созопол?? Бях там, точно в това кръчме до парапета се подкрепихме на обед, по същото време вие с каладанската агитка трябва да сте били по островните земи ;)) …Не зная дали Владо е предал поздрави на всички ви там; видяхме се с него на гарата в Бургас 😉

  2. yovko Post author

    Да – Созопол… Кръчмата се казва “При Гинчика” или нещо подобно – това е обаче от преди два дни – доста след островната конференция…

Leave a Reply