3 thoughts on “абс.

  1. Да знаеш колко време го гледах… ;) ) Човек опитва “да се хване за нещо”, като гледа, нали… Предполагам, че снимано по-отдалече, с друг обектив, щеше да е ясно какво е точно по форма, но пък тогава нямаше да е така интересно ;)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *