2 thoughts on “Света София отвътре #1

  1. Тя всъщност не е ли джамия? Един храм, след като бъде иницииран за друга религия, вече не е християнски… Поне до повторното християнско освещаване. Аз тъй мисля, де ;) Пък и не че има голямо значение ;)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *