3 thoughts on “White Party

  1. mayak Post author

    Това са белите цветове на черния бъз. Снимката е “макро”.Направена зад сградата на софийско училище.Даа, красота има навсякъде – зависи с какви очи гледаме на света.

  2. nedman

    “Ако се разглежда със страстно око, действителността става приказна.”
    Ван Гог
    🙂

Leave a Reply