Summertime 2.0

This entry was posted in _Обща on by .

About eagle

Прохождащ в дебрите на фотографията човечец. Твърде начинаещ за да се очаква нещо много добро от него. WordPress фанатик :)

Leave a Reply