3 thoughts on “Олющено настояще

  1. Това дали е в София? Аз имам цяла серия с подобни прозорци – всъщност във всеки град ги има. Човек има нужда от вярното настроение да ги потърси… или обратно – настроението си идва само като поснимаш два-три такива…

    Чудесна снимка!

  2. Благодаря много:) Да, навсякъде ги има. А тази си е тук – една къща близо до “Пирогов”, която се вижда от нашия блок, но след две години живот там, като че ли едва сега, с апарат в ръка, наистина я забелязах. Магия е фотографията, магия…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *