3 thoughts on “homesick

  1. Понякога, когато погледна София от Черни връх или дори от Драгалевци, и се замисля за сивотата и пушека там, долу, ми се иска да си остана високо, да не се връщам в града… Понякога, когато от София погледна към Драгалевци или към Черни връх, погледът ми продължава нататък и се чудя как ли ще изглежда от още малко по-високо, още малко по-свободно… Единствените ярки, живи цветове в тази снимка са именно там, във високото!

    (хмм, дали това е тази blu(e), за която си мисля? И да е, и да не е, при всички положения тази снимка е едно прекрасно влизане тук!)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *