Пътуване


soundtrack към фотографията: 750Kb (mp3/128Kbps/stereo) – CC (by-sa)
Балчик, България 2005 (Pentax Optio S40)

Leave a Reply