4 thoughts on “TV Source 3

  1. Иха! Гледката от моя прозорец! Съвсем истинска! Сякаш изобщо не я гледам на снимка. Много много ми харесва :-)

  2. Ех, Баждар, Баждар… Морен студент пие бира на Баждаро ;-)

  3. А за самата гледка – и там отсреща си е хубаво – далеч от шума на града, навсякъде природа, прекрасно място за изкарване особено с приятна компания…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *