One thought on “мъгливо

  1. Добре!!! Много ми харесва. Снимка с атмосфера!
    Има все пак едно централно петно (леко вдясно от хората), което изглежда малко плоско всред общата дълбочина, но пък – философски погледнато – нали и пътят ни напред понякога е пълен с неизвестни ;)
    Вече няколко минути я гледам – снимката е много въздействаща!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *