Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *

  1. Много е красиво! Само дано не създава неточна представа за София и България..

  2. Не разбирам каква може да е неточната представа? Това е кадър, в който е търсено художественото, начинът, изразът. Не е търсено послание, ако за това намекваш – не е документална фотография. Търсил съм концептуалното – светлините, които привличат. Има толкова много метафори на тая основа и се надявам някои от тях да се съчетават в такъв кадър.
    На мен малко не ми хареса технически, може би трябваше да е поглед по-отблизо и по-нагоре, за да избегна зелените светлини долу вдясно. Но пък това беше най-добрият ракурс за лампата.

    А за представата, която създава за София и България… Какво имаш предвид?