2 thoughts on “Стопанинът замина за Америка

  1. AirOne

    Този го познавам 🙂 Май е от там…….. От Габрово

  2. whoelse Post author

    Точно така 🙂 Снимката пък е правена в село Мугла в Родопите.

Leave a Reply