2 thoughts on “barbed

  1. Tanya

    Типично българска картина – дървото, телената жица, величествената планина.
    А и контрастът, крайностите в различията вече отдавна са “типично българска картина”.
    В случая: “парцелът”, ограден с плет, който всеки момент може да падне и в далечината “имотът”, ограден с висока, непроницаема ограда. (без значение дали имотът е частен, или не)

Leave a Reply