6 thoughts on “Четири цвята

  1. Интересна тема е. Може да се спори с най-различни основания, че изборът е различен от доверяването, а и също така че има априорен опит, примерно. Всъщност и при избора, и при доверяването конкретната информация като че ли има малко значение – и двете са продукт на необходимостта, а когато нещо е необходимо, информацията не е определяща. Освен за някакво “оправдание” на действието, но не и за самото “действане”.
    Ето, както roam ни поставя пред необходимостта да обговаряме такъв проблем, порвокирани от провокиращата снимка :)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *