Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *

  1. Най-смешното е, че за да го снимам просто се надвесих над “вратата”, която е висока около метър.

  2. Всъщност не съвсем… Даже обратното – тук всеки ключ отключва бараката, но явно всеки държи да си отваря с неговия :-)

  3. Прав си, за key sharing трябва по-сложна плетка, а и май няма да стане с по един ключ на човек. :-) Практично е, ако хората са от разни краища и/или не се познават добре. :-)