Admin news: Малки промени

Във връзка с наложителната вече промяна на софтуера изпод UrbanStyle.org в идните няколко минути до около час ще има моментни сривове в достъпността на сайта. След приключване на подготовката за миграция сайтът ще бъде достъпен отново в стария си вид, като ще бъде активирано автоматично пренасочване.

Самата миграция ще бъде обявена допълнително.

Leave a Reply

Your email address will not be published.