2 thoughts on “Пангалактически гаргаробластер

  1. whoelse Post author

    Наистина не е той! 🙂
    Питието е автентично, обаче… Е, почти – без бензола някак не е същото 🙂 Но пък е най-доброто приближение в тази част на Галактиката.

Leave a Reply