БИЕНАЛЕ “ФОДАР”2007

РЕГЛАМЕНТ

1. Фондация “ФОДАР”, под патронажа на кмета на община Плевен, организира Петото международно Биенале “ФОДАР” под мотото “Идентичности”. Салонът е открит за автори от цял свят.

2. Приемат се монохромни и цветни копия с размер от 25 до 50 см по дългата страна, некаширани и непаспартирани. Не се приемат творби, участвували в предишни издания на салона. В Биеналето могат да участват и инсталации, в които основен информационен носител е фотографското изображение.
Инсталациите да се изпращат във вид за презентация върху хартия с размери, съгласно регламента, видеокасета или СD, с указани действителни размери. Одобрените и наградени проекти ще бъдат експонирани в рамките на Биеналето.

3. На гърба на всяка фотография в долния десен ъгъл трябва да се изпишат: название на творбата, година на заснемане, име и адрес на автора, държава, пореден номер по опис и схема на подреждане на сериите и циклите.

4. Колекциите да се изпращат като препоръчана пощенска пратка без обявена стойност на адрес:
София 1510, п.к.: 55
Моля, надпишете всички твърди опаковки, за да улесните връщането им. Пратката не трябва да надвишава 2 кг.
Транспортът се поема изцяло /в двете посоки/ от автора.

5. Раздели:
Първи раздел включва досие от 5 – 12 фотографии с кохерентно звучене.
Вторият раздел е за единични произведения.
Третият раздел “Фотошкола” е за автори, които са в период на обучение или в началото на творческия си път. За тях важат общите условия на салона, като на гърба на всяка творба трябва да се изпише задължително “Фотошкола”.

6. Всеки автор има право да участва в:
I раздел – с едно досие
IІ раздел – с до 5 фотографии
ІІІ раздел – с едно досие и пет отделни творби

7. Организаторите си запазват правото на тиражиране на приетите творби с цел разгласа на салона

8. Награди
Голяма награда 1000 лв
Награда І раздел 600 лв
Награда ІІ раздел 400 лв
Награда ІІІ раздел 300 лв

Специалната награда на Салона – статуетка “ФОДАР”
Награда на “Samsung”
Допълнителни предметни награди от фирми
Наградените творби остават собственост на салона.

9. Календар на салона:
- Приемане на творбите – до 15.02.2007 г.
- Журиране – до 15. 03. 2007 г.
- Изложба – 11.05 – 11.06.2007 г., ХГ “Илия Бешков” – Плевен, откриване – 18’30 ч.
Изложбата ще бъде съпътствана от авторски и колективни изложби и двудневен теоретичен семинар на тема: “Светове и отражения”
- Връщане на неприетите творби – 30.06.2007г.
- Връщане на приетите колекции – 30.06.2008г.
Международно жури

заповече информация:fodar.dir.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *