3 thoughts on “горски пожари 01

  1. El Taku :)
    S-M-C Takumar 105/2.8, на отворена бленда, of course :)

    Мания голяма е, не мога да се нарадвам. Но с това изместване на часа свършвам работа по тъмно… А в ранния следобяд и привечер с тия пръснати навсякъде топли листа има такива гледки, такива гледки… :)

  2. цветовете не са пипани, бял баланс – от апарата и само преоразмеряване

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *