Потребители

Нерегистрирани посетители

Всеки нерегистриран посетител има правото да разглежда вече публикуваните снимки и материали, както и да ги коментира (освен когато авторът им е забранил това). Също така всеки нерегистриран има право да се регистрира.

Моля, прочетете правилата за публикуване на коментари.

Регистрирани потребители

Всеки регистриран потребител (user level “Author”) има всички права на нерегистрираните, както и правото да:

  1. Публикува снимки
  2. Пише статии и материали
  3. Участва в конкурсите и изложбите, които се организират на сайта.
  4. Гласува в конкурсите.
  5. Запази авторските си права върху своите снимки, с изключение на правата, от които се е отказал посредством предпочетения Creative Commons лиценз. (Виж Правилата за повече подробности.)

Редактори

Редактори (user level “Editor”) могат да бъдат регистрирани потребители, които са избрани от администраторите на сайта въз основа на тяхно активно ангажиране с работа поддържането на проекта. Те имат всички права на редакторите като допълнително могат да:

  1. Добавят, редактират и изтриват категории
  2. Модерират коментари
  3. Редактират или изтриват снимки, статии и материали на регистрираните потребители
  4. Да промотират други редактори

Администратори

Администраторите (user level “Administrator”) имат всички възможни права в проекта, включително да изтриват потребители. Възможно най-малко на брой са и се използват за управление на софтуера на сайта.