Членство

В допълнение на функционирането си като online фотографска общност UrbanStyle.org осъществява дейност като фотографски клуб и независима електронна медия. Дейността на клуба и медията се осъществява чрез web-сайта UrbanStyle.org като потребителите на сайта не са задължени да са членове на клуба. Всички потребители на сайта без значение на техния ранг са членове на общността UrbanStyle. Клубното членство е само допълнителна опция.

Всеки регистриран потребител на сайта UrbanStyle.org, публикувал минимум тринадесет снимки през последните тридесет дни може да кандидатства за клубно членство. Подадената заявка за членство се разглежда от досегашните членове на клуба и бива приемана или отхвърлена с обикновено мнозинство от гласовете им.

Всеки член на клуба получава следните права:

  • Да се нарича член на UrbanStyle-клуб
  • Да заплаща годишна членска вноска за издръжка на разходите и инфраструктурата на клуба
  • Да получава безплатно годишните фотоархиви на клуба на CD или DVD
  • Да закупува с 25% отстъпка всички клубни шапки, тениски, значки, рекламни материали или други издания на UrbanStyle-клуб
  • Да получи link на първа страница на UrbanStyle.org в секция “Членове”
  • Да рекламира с отстъпка с малко графично изображение на страниците на UrbanStyle.org своите фотопроекти в Интернет
  • Да рекламира безплатно свои изложби, дейности или проекти със свои статии или текстове в сайта

Всеки член на клуба получава идентификационна клубна карта след заплащане на годишния си членски внос, която защитава правата му на фоторепортер на UrbanStyle.org съгласно чл. 40 от Конституцията на Република България.