Разрешение

Настоящият текст няма задължителен характер – той представлява само ориентировъчен образец, който може да бъде използван от всеки фотограф за да създаде свой типов формуляр, който да уточнява договорките му с неговите модели по отношение на авторските права върху съвместните им снимки. Според много законодателства по света, моделът е възможно да предяви претенции за съавторство по отношение на снимки, с негово/нейно участие. Принципно автор на снимката е фотографът, особено след като моделът по правило следва да е получил хонорар за своето участие. Въпреки това за да се избегнат неясни юридически ситуации и евентуални правни проблеми в последствие фотографът е желателно да изисква от моделите си документ, подобен на този, който следва на тази страница. Този документ се нарича Разрешение за снимки, Отказ (освобождаване) на фотомодел от права или Model Release Form и има силата на договор между модела и фотографа. Такъв документ е силно препоръчително да бъде задължителен за фотоси, които представляват актова фотография, дори само при елементна актова фотография (когато само някаква част от голото тяло попада в кадър) или при снимки с участието на няколко фотомодела.

Много фотографи не договарят тези неща, разчитайки на добрите си отношения с модела или пък някакви приятелски отношения. Имайте наум, че отношенията фотограф-модел са съвсем нормални бизнес отношения и те трябва да бъдат извадени от рамката на личните емоции. Всъщност, дори и в момента отношенията ви с определен модел да са перфектни, нищо не ви гарантира, че те ще бъдат такива и в бъдеще.

Разбира се, такъв документ не може да бъде изискван, когато моделът е наел фотографа за свои снимки и ситуацията с авторските права тогава е обърната.

Следващият текст се публикува от UrbanStyle.org под Public Domain.


Разрешение за снимане и публикуване на снимки

Срещу добро възнаграждение, достатъчността на което по този начин потвърждавам, Аз, долуподписаният модел, с настоящото давам на (името на фотографа) абсолютните права да показва, публикува или продава от негово име или от името на негова компания, както и да използва по всякакъв начин моите фотографски портрети или мои снимки, изцяло или части от тях, комбинирани или видоизменени, заедно с моето реално или фиктивно име, както и цветни или други репродукции на горното, направени чрез каква да е медия, включително цифрова или видео, за художествени цели, реклами, търговия, новини или каквито и да е други незабранени от закон цели.

С настоящото неотменимо се отказвам от всякакви права, които евентуално притежавам или придобивам впоследствие по законов или друг път, както и да инспектирам и/или одобрявам готовия продукт, печатния материал, рекламата, статията, заглавията или каквото и да е друго във връзка с употребата им.

С настоящото се отказвам от всякакви претенции, освобождавам от задължения и се съгласявам да пазя (името на фотографа), неговите правоприемници, наследници или заместници, без значение дали са индивиди, компании или други, както и тези, които го представляват и са упълномощени да оперират от негово име, от каквато и да е отговорност във връзка с каквато и да е употреба, включително замазвания, видоизменения, промени, оптически илюзии или други обработки, които могат да се извършат върху направените снимки до превръщането им в готов продукт.

С този документ гарантирам и навършеното си пълнолетие, както и че имам всички права да се договарям от свое име за горното, че прочетох настоящото разрешение преди да го подпиша, както и че съм наясно със съдържанието му.

Място на сесията: ________________________________ Дата: __________
Описание на сесията: ______________________________________________
Запазване на анонимността на модела: Да/Не
Три имена на модела: ______________________________________________
Текущ адрес на модела: ____________________________________________

Подпис на модела: __________