Лицензът

Лиценз

Цялото съдържание на този проект (включително фотографиите, текстовете и другите материали) по подразбиране е публикувано тук под Creative Commons Attribution-ShareAlike лиценз, което означава, че:

Те са свободни да бъдат:

  • копирани, разпространявани, показвани и представяни
  • модифицирани, като от тях се получават производни творби
  • използвани и за комерсиална употреба

като се спазват следните условия:

  • Изрично да се оказва признание на автора на оригиналната творба.
  • Ако се модифицира или промени оригиналната творба, както и ако се създаде нейна производна творба, получената модификация или производна също трябва да бъде публикувана под лиценз, подобен на този.
  • При всяка употреба или разпространение, трябва изрично да бъдат упоменати тези условия и права.
  • Всяко от тези условия може да не бъде спазено единствено ако получите разрешение за това от неговия автор.

Всеки автор има право за конкретна своя фотография или статия да посочи изрично, че тя е публикувана под някой друг Creative Commons лиценз. Повече за Creative Commons лицензите можете да прочетете тук.

При използването на която и да е фотография от този сайт дължите признание на нейния автор като задължително цитирате името му и/или псевдонима му, под който е избрал да се представя.