2 thoughts on “o u t s i d e

  1. Може ли някой да отговори на пълния профан какви са (от къде са се взели) тия цветове? Благодаря и не ми се смейте много, моля.

  2. освен че са с доста приятно старо стъкълце, и евентуално поларизационен филтрак. малко сякаш е понашопил небето адаша :) )) ама той да си каже

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *