Игра с фокуса

Такава хубава зима е из планините, а в UrbanStyle за последните два месеца има няма и четири снежни снимки. В следващата серия от пет снимки смятам да поправя този пропуск.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *